Kết quả chính thức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Phòng QLĐT&CTSV thông báo kết quả chính thức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (sau đại học; đại học chính quy, vừa làm vừa học, từ xa, liên thông)

DANH SÁCH CAO HỌC

DANH SÁCH ĐẠI HỌC

DANH SÁCH CÁC HỆ LIÊN THÔNG, TỪ XA, VLVH, VB2

Lưu ý:
1. Dự kiến sinh viên, học viên nhận bằng vào tháng 08/2022 (Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên sẽ có thông báo cụ thể đăng tại website daotao.bdu.edu.vn về thời gian, địa điểm và hướng dẫn chi tiết các thủ tục nhận bằng).

2. Trường hợp sinh viên, học viên cần nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, vui lòng thực hiện đăng ký tại đường dẫn sau (Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên sẽ thực hiện cấp và phản hồi qua email sinh viên, học viên từ ngày 18/7/2022; chỉ cấp trong thời gian chờ thông báo nhận bằng chính thức):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHeOSZADJKu4Kqjbj3p1_DXne5RZ744J-6BMLouX0_JOA4A/viewform

0274 3837103