Kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (Đại học, Cao đẳng chính quy)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (Đại học, Cao đẳng chính quy). Sinh viên tải danh sách (tại đây) về và tìm theo mã số sinh viên để xem kết quả xét, mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp email Thầy/Cô phụ trách để được hỗ trợ kịp thời (liên hệ đúng người phụ trách).

1. Thầy Nguyễn Ngọc Xuân Huy (nnxhuy@bdu.edu.vn) phụ trách ngành CNKT điện, điện tử.

2. Cô Vũ Thị Thương Thương (vttthuong@bdu.edu.vn) phụ trách ngành Ngôn ngữ Anh.

3. Cô Nguyễn Thị Diệu Hiền (ntdhien@bdu.edu.vn) phụ trách ngành QTKD, Kế toán, TCNH, Việt Nam học.

4. Cô Đinh Thị Nguyễn (dtnguyen91@bdu.edu.vn) phụ trách ngành Luật kinh tế.

5. Cô Phạm Thị Thu Trang (ptttrang@bdu.edu.vn) phụ trách ngành Công nghệ thông tin.

6. Thầy Trần Thanh Cơ (ttco@bdu.edu.vn) phụ trách ngành Giáo dục thể chất.

Thời gian tiếp nhận và phản hồi đến hết ngày 15/5/2020./.

0274 3837103