Kết quả sơ bộ tốt nghiệp đợt 4 năm 2021 (Liên thông, ĐH VLVH, Từ xa, Văn bằng 2, TCCN)

✴️Lưu ý: Đây là kết quả sơ bộ, vì vậy sinh viên cần kiểm tra cẩn thận trường hợp chưa chính xác phải liên hệ ngay về địa chỉ Email totnghiep@bdu.edu.vn để được hỗ trợ kiểm tra đối chiếu. TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN HỒI ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2021 (THỨ TƯ).
📌 Sinh viên đã nộp hồ sơ tốt nghiệp ĐỢT 4/2021 nhưng không có tên trong danh sách vui lòng cung cấp thông tin gửi Email về totnghiep@bdu.edu.vn để kiểm tra bổ sung (nếu có). 
⏰ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN HỒI ĐẾN HẾT NGÀY 30/11/2021 (THỨ TƯ). 
Trân trọng thông báo./.
0274 3837103