Thông báo cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn), sinh viên khóa tuyển sinh 2021 (khóa 24) nhập học trước ngày 19/10/2021

Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo về việc cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn), cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi: Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 (khóa 24) nhập học trước ngày 19/10/2021.

2. Thông tin tài khoản

– Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

– Mật khẩu: Sinh viên kiểm email sinh viên do Nhà trường cấp để nhận mật khẩu (sinh viên đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên, đây là tài khoản quan trọng trong quá trình sinh viên theo học tại Trường).

3. Tiện ích tài khoản

– Kiểm tra điểm, học phí;

– Tải hóa đơn học phí (hóa đơn điện tử);

– Đăng ký môn học đầu mỗi học kỳ;

– Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

– Đánh giá chất lượng giảng dạy từng môn học;

– Và một số tiện ích khác liên quan đến quá trình học tập tại Trường.

Trong quá trình đăng nhập tài khoản tại Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn), sinh viên gặp khó khăn có thể liên hệ về địa chỉ Email cssv@bdu.edu.vn (Tổ Chăm sóc sinh viên) để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng thông báo./.

0274 3837103