DANH SÁCH SINH VIÊN HOÀN THÀNH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NH 2020-2021

Thông báo kiểm tra đối chiếu danh sách sinh viên hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021 .
Sinh viên kiểm tra, đối chiếu và phản hồi thông tin từ ngày 11/03/2021 đến ngày 15/03/2021 về Email cssv@bdu.edu.vn hoặc Zalo 0942260549 để được hỗ trợ kịp thời. Sau thời gian trên, kết quả sẽ được công nhận và công khai trên website daotao.bdu.edu.vn. Trân trọng thông báo./.

0274 3837103