Đại học Bình Dương tặng học bổng khủng cho Tân Sinh viên năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
Trụ sở: 504, Đại lộ Bình Dương, HiệpThành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Phone: (0274) 3822 058 - 3820 833 - Fax: (0274) 3833 395 - 3820 834