PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2019 (Đại học, Cao đẳng chính quy). Anh/ chị vui lòng tải file về máy tính và tìm kiếm theo mã số sinh viên.

1. Địa chỉ nhận email phản hồi:

TT

Trợ lý giáo vụ

Ghi chú

1.      

Cô. Phạm Thị Thu Trang
E-mail: ptttrang@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin.

2.      

Cô. Khấu Hoàng Kim Giao
E-mail: khkgiao@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học chính quy ngành Công nghệ sinh học.

3.      

Cô. Đinh Thị Nguyễn
E-mail: dtnguyen91@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học chính quy ngành Luật kinh tế.

4.      

Cô. Đinh Võ Thùy Trang
E-mail: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học chính quy ngành Giáo dục thể chất;

5.      

Thầy. Trà Thanh Trúc
E-mail: tttruc@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy ngành:
+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng;
+ Kiến trúc.

6.      

Thầy. Nguyễn Ngọc Xuân Huy
E-mail: nnxhuy@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7.      

Thầy. Lê Ngọc Bảo
E-mail: lnbao@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học chính quy ngành:
+ Xã hội học;
+ Văn học.

8.      

Cô. Nguyễn Ngọc Hương Giang
E-mail: nnhgiang@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy ngành:
+ Ngôn ngữ Anh;
+ Tiếng Anh (Cao đẳng).

9.      

Cô. Nguyễn Thị Bích Liễu
E-mail: bichlieu.bolt@bdu.edu.vn

Hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy ngành:
+ Quản trị kinh doanh;
+ Kế toán;
+ Tài chính – Ngân hàng;
+ Việt Nam học.

 

2. Thời gian nhận phản hồi: từ 06/01/2020 đến 12/01/2020.

3. Thời gian dự kiến cập nhật kết quả chính thức: dự kiến tháng 03/2020.

4. Thời gian dự kiến cấp bằng tốt nghiệp: dự kiến tháng 04/2020.

5. Danh sách kết quả sơ bộ: tải danh sách tại đây.

* Sử dụng phần mềm giải nén WinRAR 5.61 trở lên để giải nén.

Đề nghị anh/ chị cập nhật và thực hiện theo đúng hướng dẫn./.

Liên hệ tư vấn