PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo danh sách học viên đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (Thạc sĩ). Lưu ý: Học viên chỉ được nhận bằng tốt nghiệp khi đã hoàn tất nghĩa vụ học phí theo quy định./.

Liên hệ tư vấn