PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo danh sách môn học đủ/ không đủ điều kiện tổ chức học lại theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2018-2019. Sinh viên tải danh sách môn học và tra cứu theo mã môn.
Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, lịch học tại Cổng thông tin sinh viên từ ngày 06/06/2019.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời./.
 

Liên hệ tư vấn