PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo danh sách kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (kết quả sơ bộ của hệ Trung cấp; Liên thông; Văn bằng 2; Từ xa; Vừa làm vừa học). Đây là kết quả xét sơ bộ, đề nghị tất cả sinh viên có nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 tải Danh sách tại đây và tìm theo mã số sinh viên để xem kết quả. Trường hợp kết quả chưa chính xác, sinh viên cần phản hồi ngay về email Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời.

1. Thời gian kiểm tra và phản hồi đến hết ngày 07/03/2019 (xem chi tiết kế hoạch xét tại địa chỉ http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3431)
2. Địa chỉ email Trợ lý giáo vụ quản lý theo khoa và ngành (sinh viên cần gửi đúng email Trợ lý giáo vụ khoa, ngành mà sinh viên theo học)
Họ tên Trợ lý giáo vụ Email liên hệ Khoa, ngành phụ trách
Thầy. Nguyễn Thiện Đông thiendong.daotao@bdu.edu.vn Trung cấp chuyên nghiệp; Liên thông; Văn bằng 2; Từ xa; Vừa làm vừa học
Thầy. Võ Thanh Thiên Trụ thientru.daotao@bdu.edu.vn

Liên hệ tư vấn