PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đối với học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

1. Học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 28/1/2019 (thứ 2) đến hết ngày 17/2/2019 (chủ nhật).
2. Học viên, sinh viên, học sinh trở lại học tập từ ngày 18/2/2019 (thứ 2).
3. Thời gian bắt đầu học kỳ 2 năm học 2018-2019: từ ngày 18/2/2019.

Thông báo đến học viên, sinh viên, học sinh, các đơn vị trong toàn hệ thống BDU biết để thực hiện./. 

Liên hệ tư vấn