PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Để phục vụ cho việc học tập của sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Bình Dương. Nhà Trường cung cấp địa chỉ email cá nhân cho sinh viên theo tên miền student.bdu.edu.vn cụ thể như sau:

  • Email có dạng: mssv@student.bdu.edu.vn           
  • Mật khẩu: mã số sinh viên (sinh viên phải đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật tài khoản cá nhân từng sinh viên).

Trong thời gian học tại trường địa chỉ email sinh viên này sẽ được sử dụng để xác thực các chức năng như: phục hồi mật khẩu đăng nhập cổng thông tin sinh viên, … đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất từ phía nhà Trường.

Sinh viên xem hướng dẫn đăng nhập email tại địa chỉ website tại đây.

 

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ qua địa chỉ email: hotro@bdu.edu.vn hoặc số điện thoại (0274) 3 821 315 –  để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn