PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp (tải mẫu theo file đính kèm).

2. Bản sao giấy khai sinh (hoặc bản sao y bản chính giấy khai sinh có công chứng).

3. Bằng tốt nghiệp cao nhất khi nhập học (THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) bản sao (hoặc bản sao y bản chính có công chứng).

4. Chứng chỉ điều kiện ra trường về tin học, ngoại ngữ…theo từng hệ đào tạo (nếu có) bản công chứng.

5. Đơn xét môn học tương đương (dành cho sinh viên trả nợ môn học tương đương môn học không còn trong chương trình đào tạo, thay đổi mã môn học).


6. Phiếu xác nhận nộp luận văn tại thư viện (áp dụng cho trình độ thạc sĩ)

Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn