PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


THÔNG BÁO


Khoa Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Bình Dương thông báo đến tất cả Học viên chuẩn bị thi Thạc sỹ Quản trị kinh doanh khóa 7, Đợt 1 năm 2014 về thời hạn nộp Hồ sơ tuyển sinh như sau:

Thời gian nộp Hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/07/2014

Mọi chi tiết xin liên hệ

Phân hiệu Đào tạo Sau đại học
Đại học Bình Dương
504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TDM, Bình Dương
ĐT: 0650.3871786 hoặc 0650.3 878061

Liên hệ tư vấn