Chương trình đào tạo Văn Bằng 2

STT  Ngành đào tạo Ngày cập nhật Ghi chú
6 Ngành Kế toán (Văn bằng 2)  28.3.2016  
5  Ngành Xây dựng (Văn bằng 2)  28.3.2016  
4  Chương trình Đào tạo Văn bằng 2 ngành Quản trị kinh doanh – TẢI FILE  15.7.2014  
3  Chương trình Đào tạo Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh – TẢI FILE  15.7.2014  
2  Chương trình Đào tạo Văn bằng 2 ngành Kế toán – TẢI FILE  15.7.2014  
1 Chương trình đào tạo Văn bằng 2 khóa 9 – TẢI FILE  14.7.2014  

 

0274 3837103