PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tra cứu văn bằng tốt nghiệp

Để tra cứu văn bằng bạn cần nhập đầy đủ thông tin cần thiết sau đây : Số hiệu bằng, Số vào sổ, Năm tốt nghiệp, Bậc đào tạo...

captcha
Họ tên Ngày sinh Hình thức đào tạo Ngành Mã sinh viên Số hiệu Số vào sổ Năm TN Bậc đào tạo