PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 (hệ đại học, cao đẳng chính quy).
Tải về danh sách
Đề nghị sinh viên cập nhật nếu có thông tin chưa chính xác cần liên hệ ngay Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời.
Sinh viên phản hồi thông tin trước 16 giờ ngày 13/12/2018 về địa chỉ email của Trợ lý giáo vụ:
1. Cô Đinh Võ Thùy Trang ( Trợ lý giáo vụ khoa Kinh tế, Tin học, Ngoại ngữ, Kiến trúc, Xây dựng, Giáo dục thể chất, Xã hội và Nhân văn, Điện - Điện tử): dvttrang.bolt@bdu.edu.vn
2. Cô Khấu Hoàng Kim Giao (Trợ lý giáo vụ khoa Công nghệ sinh học): khkgiao@bdu.edu.vn
3. Thầy Ngô Anh Tuấn (Trợ lý giáo vụ khoa Luật học): natuan@bdu.edu.vn
Lưu ý: Đây là kết quả xét sơ bộ vì vậy sinh viên cần kiểm tra cẩn thận và phản hồi thông tin về Trợ lý giáo vụ nếu kết quả chưa chính xác./.

Liên hệ tư vấn