PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Xem thông báo và danh sách đính kèm

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 4/2018 (hệ  Vừa làm vừa học; Từ xa; Văn bằng 2).
Đây là danh sách đã xử lý dữ liệu sau khi nhận được phản hồi từ sinh viên. Sinh viên kiểm tra lại dữ liệu bằng cách tải file về và tìm theo mã số sinh viên.
Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu điểm với dữ liệu điểm gốc; hồ sơ xét cấp bằng (giấy khai sinh;...); các chứng chỉ liên quan (GDQP; GDTC; Tin học; Ngoại ngữ;...) và học phí để ban hành danh sách chính thức đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 4/2018 (dự kiến ban hành ngày 28/11/2018).
Sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ email Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ./.

Danh sách đủ điều kiện
Danh sách không đủ điều kiện

TT Thông tin liên hệ
1 Thầy Võ Thanh Thiên Trụ
Email: thientru.daotao@bdu.edu.vn
2 Thầy Nguyễn Thiện Đông
Email: thiendong.daotao@bdu.edu.vn

Liên hệ tư vấn