PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Đối tượng cấp mới thẻ: tất cả sinh viên thuộc khóa 19, khóa 20 và khóa 21 chưa nộp hồ sơ cấp mới thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian thực hiện cấp mới thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) bổ sung khóa 19, khóa 20, và khóa 21 cụ thể như sau:
1. Đối tượng cấp mới thẻ: tất cả sinh viên thuộc khóa 19, khóa 20 và khóa 21 chưa nộp hồ sơ cấp mới thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin).
2. Thời gian tổ chức: từ 06/11/2018 đến 08/11/2018 (sáng từ 07h30 đến 10h30; chiều từ 13h30 đến 16h30).
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Tuyển sinh Đại học Bình Dương (Cổng trước Trường Đại học Bình Dương).
4. Hồ sơ cấp mới thẻ sinh viên cần chuẩn bị:
- Một (01) bảng photo chứng minh nhân dân (thông tin và hình ảnh phải rõ không mờ nhòe).
- Biểu mẫu thông tin cấp thẻ (nhà trường gửi qua email sinh viên).
- Một (01) ảnh 4x6 chụp không quá 3 tháng (yêu cầu: nam áo sơ mi trắng có cổ áo và thắt caravat; nữ mặc áo sơ mi trắng có cổ áo; ghi thông tin cụ thể: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, số điện thoại vào mặt sau ảnh).
5. Quy trình thực hiện cấp mới thẻ
Bước 1: Sinh viên tải biểu mẫu cấp thẻ và điền đầy đủ, đúng thông tin cá nhân.
Bước 2: Nộp biểu mẫu cấp thẻ đã điền thông tin tại bước 1 cùng với chứng minh nhân dân photo, ảnh 4x6 tại bộ phận thu nhận hồ sơ.
Lưu ý:
- Sinh viên mang theo chứng minh nhân dân chính để đối chiếu hồ sơ.
- Tính năng và quyền lợi khi sử dụng thẻ đồng thương hiệu được gửi trực tiếp qua email sinh viên.
- Kể từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 thẻ cũ của sinh viên khóa 19, khóa 20 sẽ không còn giá trị sử dụng.
- Trường Đại học Bình Dương yêu cầu tất cả sinh viên chưa nộp hồ sơ cấp mới thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin) thuộc khóa 19, khóa 20 và khóa 21 cập nhật, nghiêm túc thực hiện. Trong thời gian tổ chức cấp mới thẻ sinh viên, nếu sinh viên không tham dự đúng thời gian quy định sẽ bị ghi nhận và xử lý theo quy định hiện hành.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời./.

Liên hệ tư vấn