PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thời gian nộp học phí học lại ghép với các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 đợt 02 năm học 2017-2018 như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên đào tạo theo hệ thống niên chế (Đại học khóa 15, Cao đẳng khóa 10 trở về trước).
  2. Thời gian nộp học phí: từ ngày 10/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018.
  3. Địa điểm thu: Phòng Tài vụ (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
  4. Học phí học lại: 350.000 đồng/ 1 đơn vị học trình (ĐVHT).
  5. Thời gian học: Sinh viên xem lịch học tại website daotao.bdu.edu.vn từ ngày 28/02/2017 (môn học có tính điểm giữa kỳ, sinh viên cần tham dự lớp đầy đủ).
  6. Danh sách môn học: danh sách môn học đính kèm.

Liên hệ tư vấn