PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp vui lòng phản hồi về địa chỉ mail:dvttrang.bolt@bdu.edu.vn (dành cho Sinh viên các Khoa TCNH, QTKD, Kế toán, Công nghệ thông tin) hạn chót đến hết ngày 27/10/2017. Sẽ không giải quyết những trường hợp thắc mắc sau thời gian quy định.

Liên hệ tư vấn