PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Nay phòng Đào tạo thông báo tới các bạn sinh viên chưa thi kết thúc môn kỹ năng viết,soạn thảo văn bản và phỏng vấn xin viêc như sau:

  • Những bạn sinh viên trong thời gian đi kiến tập chưa thi môn kỹ năng viết,soạn thảo văn bản và phỏng vấn xin viêc, vui lòng liên hệ Thầy Nguyễn Ngọc Chiến để làm bài thi kết thúc môn.(Các bạn xem lịch giảng của Thầy Nguyễn Ngọc Chiến theo file đính kèm để tiện liên hệ )

  • Thời gian từ ngày 16/102017 đến hết ngày 20/10/2017

Đề nghị sinh viên thực hiện theo thông báo trên. Những sinh viên không tham gia thi kết thúc môn coi như vắng thi, phòng Đào tạo sẽ không giải quyết những vấn đề liên quan sau thời gian trên.

Liên hệ tư vấn