PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


    LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 2 - HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG & TCCN
                 
Thứ Lớp Học kỳ Mã môn Tên môn Giảng viên Thời gian
thi Lần 2
Giờ thi Ghi chú
3 LIÊN THÔNG HKI - 17-18 MIL0013 Giáo dục QP - an ninh 1 TRUNG TÂM GDQP - AN 17/10/2017 17h30  
3 HKI - 17-18 MIL0033 Giáo dục QP - an ninh 3 TRUNG TÂM GDQP - AN 17/10/2017 18h00  
3 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HKII - 16-17 001503021 Giáo dục QP - an ninh 2 TRUNG TÂM GDQP - AN 17/10/2017 17h30  
3 HKII - 16-17 001505021 Giáo dục QP - an ninh 4 TRUNG TÂM GDQP - AN 17/10/2017 18h00  

Liên hệ tư vấn