PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng đào tạo thông báo tới các bạn sinh viên nhóm 02  lịch thi môn Kỹ năng lễ tân khánh tiết như sau:

Thời gian: 17h30 ngày 09/09/2017

Phòng thi: AI.1

Giảng viên: Cô Đỗ Hiền Hòa. 0909.953.199

Đề nghị các bạn sinh viên thực hiện theo thông báo trên. Mọi trường hợp vắng thi phòng đào tạo sẽ không được giải quyết.

Liên hệ tư vấn