PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 20 hệ Đại học các ngành thời gian và địa điểm tập trung tại buổi Lễ như sau:
1. Thời gian tập trung: 07:00’ ngày 05/09/2017.
2. Địa điểm tập trung Lễ khai giảng:
- Hội trường 1 – khu A (lầu 4): sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, riêng ngành Kế toán (tầng lững Hội trường 1 khu A lầu 4).
- Phòng học AII.2: sinh viên ngành Luật kinh tế.
- Phòng học AII.1 và AII.3: sinh viên các ngành còn lại – Giáo dục thể chất, Xã hội học, Kiến trúc, Văn học, Việt Nam học, Công nghệ sinh học, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng, Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử.


3. Sau khi buổi Lễ khai giảng – Lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc vào lúc 09:45, tân sinh viên khóa 20 các ngành di chuyển về các phòng học để Lãnh đạo, Ban Chủ nhiệm các Khoa trao đổi và giới thiệu về ngành đào tạo. Các phòng bố trí như sau:
- Hội trường 1 – khu A (lầu 4): sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán.
- Hội trường 2 - khu A (lầu 6): sinh viên ngành Kế toán.
- Phòng AII.1: sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.
- Phòng AII.2: sinh viên ngành Luật kinh tế.
- Phòng AI.2: sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử.
- Phòng AI.3: sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
- Phòng B.04: sinh viên ngành Công nghệ sinh học.
- Phòng B.05: sinh viên ngành Tài chính ngân hàng.
- Phòng B.06: sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng.
- Phòng BII.9: sinh viên ngành Việt Nam học.
- Phòng HQ.1: sinh viên ngành Giáo dục thể chất.
- Phòng HQ.2: sinh viên ngành Xã hội học.
- Phòng HQ.6: sinh viên ngành Kiến trúc.
- Phòng HQ.7: sinh viên ngành Văn học.
4. Trợ lý sinh viên các khoa, Tổ giáo vụ, các cán bộ đã được phân công nhiệm vụ điều tiết và ổn định tân sinh viên tại kế hoạch số 83/KH – PĐT cập nhật thông tin để thông báo đến tân sinh viên thực hiện.
Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn