PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Nay phòng Đào Tạo thông báo lịch thi  môn Những nguyên lý Chủ Nghĩa Mac Le-Nin cho  sinh viên  thuộc các nhóm 01. 03. 05 như sau:
     Thời gian thi :
·          Tối  thứ 5: Bắt đầu lúc 17h30 ngày 14/09/2017. Nhóm thi 01.03.05
     Phòng thi :  sinh viên cập nhật lịch thi tại Website và Trung tâm khảo thi

Đề nghị sinh viên nhóm 01.03.05 thực hiện theo thông báo trên. Phòng đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp vắng thi.

Liên hệ tư vấn