PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


THÔNG BÁO
V/v Chụp hình làm thẻ sinh viên khóa 20 ĐH năm học 2017 – 2021
 
Căn cứ theo quy định về việc cấp mới thẻ sinh viên cho sinh viên trường Đại học Bình Dương.

Nay Phòng Đào tạo xin thông báo đến sinh viên khóa 20 về việc làm thẻ sinh viên cho khóa 20 ĐH năm học 2017 – 2021 như sau: Sinh viên khoá 20 Đại học chụp hình làm thẻ miễn phí tại lầu 1, phòng Kỹ Thuật – trường Đại học Bình Dương.

Từ ngày 16/08/2017 đến hết 01/09/2017.

Ban cán sự của mỗi lớp liện hệ thầy Lê Đắc Duy ( 0917868857) để sắp xếp lịch chụp (tránh bị trùng giờ học).

Lưu ý: Sinh viên có thể nộp hình thẻ trực tiếp:

Hình thẻ phải chụp thời gian trong vòng 6 tháng, rõ.
Trân trọng !
 

Liên hệ tư vấn