PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng thi và hình thức thi môn Toán đại số, Toán giải tích học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau:

1. Toán đại số

Ngày thi: 04/06/2017 (07h00)

Phòng cũ: B05 (Tổ 001) và BII.5 (Tổ 002)

Phòng mới: PM1 (Tổ 001) và PM2 (Tổ 002)

2. Hình thức thi: Trắc nghiệm (Toán đại số, Toán giải tích).

Đề nghị tất cả sinh viên có đăng ký và nộp học phí môn Toán đại số, Toán giải tích cập nhật và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn