PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thay đổi hình thức thi môn Writing 3 nhóm 01, 02 và nhóm học lại sang thi tập trung vào ngày 24/05/2017. Cụ thể như sau:

1. Ngày thi: 24/05/2017

2. Giờ thi: 07h00.

3. Nhóm thi: 01; 02; HLGE (học lại).

4. Phòng thi: Nhóm 01 (phòng B05); Nhóm 02 + HLGE (phòng B06).

Đề nghị tất cả sinh viên thuộc các nhóm nêu trên cập nhật và tham dự thi kết thúc môn đầy đủ. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ về địa chỉ email thanhhung.thai@bdu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Giáo vụ khoa để được hỗ trợ./.

 

Liên hệ tư vấn