PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo chuyển lịch học môn Giáo dục thể chất 2 nhóm 04 và 07 như sau:

1. Nhóm 04 (Thầy Lưu), 07 (Thầy Vinh) ngày bắt đầu học 20/04/2017 (sáng thứ 5) chuyển sang ngày 27/04/2017 (sáng thứ 5) bắt đầu học.

2. Sinh viên truy cập cổng thông tin sinh viên vào ngày 18/04/2017 và địa chỉ email do nhà trường cấp để xem lịch học cụ thể.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ về địa chỉ email thanhhung.thai@bdu.edu.vn để được hỗ trợ.

Liên hệ tư vấn