PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi một số môn học sau:

1. Cơ kết cấu (Mã môn: 111015312 - Nhóm: HLR) chuyển ngày thi từ 07h ngày 29/05/2017 sang 17h ngày 04/05/2017 phòng B06.

2. Nguyên lý thiết kế nhà ở (Mã môn: ARC0692 - Nhóm: 01) chuyển hình thức thi tập trung sang thi tại lớp vào buổi cuối môn học.

3. Thuế trong kinh doanh (Mã môn: 031017013 - Nhóm: HLGE) chuyển ngày thi từ 07h ngày 01/06/2017 sang 07h ngày 09/06/2017 phòng BIII14.

4. Quản trị dự án CNTT (Mã môn: INF0384 - Nhóm: 01) hủy lịch thi ngày 06/06/2017 do đã học và tổ chức thi ở học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Đề nghị tất cả sinh viên cập nhật và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn