PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu Phát triển

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc nắm bắt thông tin về lịch đăng ký và tổ chức các kỳ thi Anh văn Toeic do Trường Đại học Bình Dương phối hợp cùng IIG Việt Nam tổ chức tại Trường Đại học Bình Dương. Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển thông báo lịch dự kiến  năm 2017 như sau:
Stt Ngày đăng ký Ngày thi Ngày nhận PBD
1 Từ 03/01/2017 đến 08/02/2017 22/02/2017 21/02/2017
2 Từ 08/2/2017 đến 20/03/2017 30/03/2017 29/03/2017
3 Từ 20/03/2017 đến 18/04/2017 28/04/2017 27/04/2017
4 Từ 18/04/2017 đến 23/05/2017 31/05/2017 30/05/2017
5 Từ 23/05/2017 đến 20/06/2017 30/06/2017 29/06/2017
6 Từ 20/06/2017 đến 23/07/2017 01/08/2017 31/07/2017
7 Từ 23/07/2017 đến 23/08/2016 31/08/2017 30/08/2017
8 Từ 23/08/2017 đến 17/09/2017 27/09/2017 26/09/2017
Ghi chú: Chuyển kỳ thi sau khi đủ số lượng dự thi. Lịch thi dự kiến do đó có thể thay đổi .
  • Hồ sơ đăng ký gồm :
+ Chứng minh nhân dân (còn nguyên bản, chưa từng ép dẻo, ép cứng, còn rõ số, hình và dấu mộc của cơ quan công an cấp, không bung keo) hoặc Passport.
+ 03 hình 3x4 chuẩn quốc tế ( hình chụp phông trắng)
  • Địa điểm đăng ký : Phòng Tuyển sinh ( cổng trước Đại học Bình Dương) 
Mọi thắc mắc xin liên hệ : Bộ phận Tư vấn – Phòng Tuyển sinh Đại học Bình Dương.
Số 504 Đại lộ Bình Dương , Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : 0650.3870260
Trân trọng.
                                                         

 

Liên hệ tư vấn