PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên Cao học, sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, Đại học Liên thông, Đại học Vừa làm vừa học, Văn bằng 2, Học Từ xa các ngành. Nhà trường thông báo đến các toàn thể học viên, sinh viên trong đợt tốt nghiệp kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm và đối tượng tham dự:
 • Thời gian: 16:00 ngày 23/12/2016
 • Địa điểm: Sân trường Đại học Bình Dương – Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Đối tượng tổ chức: Tổ chức cho học viên Cao học, sinh viên tốt nghiệp các hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, Đại học Liên thông, Đại học Vừa làm vừa học, Văn bằng 2, Đại học Từ xa của trường Đại học Bình Dương.
 
2. Thủ tục đăng ký tham dự:
Đóng lệ phí nhận bằng và lệ phí tham dự lễ: vào các ngày 14-15-16 tháng 12 năm 2016. Sáng: từ 8:00 đến 11:00; Chiều: từ 13:30 đến 16:30 tại phòng Đào tạo trường Trường Đại học Bình Dương. Lệ phí gồm các khoản sau:
 • Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp: 350.000 đồng (Hệ Đại học, Cao đẳng).
 • Thuê lễ phục tốt nghiệp: 400.000 đồng (sinh viên được hoàn trả lại tiền thế chân 300.000 đồng sau khi trả Lễ phục tốt nghiệp. Thời gian trả Lễ phục trước 18:00 ngày 23/12/2016 tại Phòng Đào tạo);
 • Bìa đựng bằng tốt nghiệp: 50.000 đồng. (Sinh viên nhận trên Sân khấu của Lễ trao bằng).
Hình ảnh của buổi Lễ trao bằng, ảnh sinh viên trên sân khấu sinh viên sẽ tải về tại Facebook của Trường Đại học Bình Dương;
Làm thủ tục nhận bằng: sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng liên hệ tại phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương để thực hiện đối chiếu và ghi thông tin từ ngày 14/12/2016 đến ngày 16/12/2016 theo thời gian đóng lệ phí nhận bằng và tham dự Lễ.

3. Tổ chức diễn tập
Nhà trường tổ chức diễn tập vào lúc 14:30 đến 15:30 ngày 23/12/2016 tại Sân trường Đại học Bình Dương.
Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận Phiếu vị trí ngồi tại buổi Lễ vào thời gian diễn tập, Sơ đồ vị trí ngồi sẽ được thông báo tại Website: www.bdu.edu.vn và tại các khoa.

4. Lưu ý:
 • Sinh viên tham gia Lễ có mặt tại Sân trường vào lúc 14:00 ngày 23/12/2016;
 • Khi nhận bằng và làm thủ tục nhận bằng sinh viên phải trình Chứng minh nhân dân, biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Không giải quyết nhận thay không đúng quy định hoặc thiếu một trong số các giấy tờ trên với bất kỳ lý do nào.
 • Sinh viên ủy quyền cho người nhận thay liên hệ phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương (Gặp Thầy Lâm Tuấn Tài) để được hướng dẫn thực hiện. Số điện thoại liên lạc: 06503.837103.
 • Sinh viên đã nhận bằng Tốt nghiệp các đợt trước, khi đăng ký tham gia Lễ trao bằng sẽ không thực hiện làm thủ tục nhận bằng, không đóng lệ phí nhận bằng tốt nghiệp.
 • Sinh viên không đăng ký tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp, sẽ làm thủ tục ký nhận bằng tại phòng Đào tạo vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trong giờ hành chính) kể từ ngày 27/12/2016.
Đề nghị các Khoa, bộ phận liên quan thông báo rộng rãi cho sinh viên để thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 23.12.2016 (cập nhật)
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ NGỒI DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
Trân trọng.

Liên hệ tư vấn