PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học Vừa làm vừa học, Từ xa các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Nhà trường thông báo đến các toàn thể sinh viên trong đợt tốt nghiệp (theo danh sách đính kèm) kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm và đối tượng tham dự:
  • Thời gian: 7:00 ngày 13/11/2016
  • Địa điểm: Hội trường trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang – Địa chỉ: 425 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
  • Đối tượng tổ chức: Tổ chức cho sinh viên đã tốt nghiệp các hệ Đại học Vừa làm vừa học, Đại học Từ xa của Đại học Bình Dương khu vựa Tây Nam Bộ.
 
2. Thủ tục đăng ký tham dự:
Đóng lệ phí nhận bằng và lệ phí tham dự lễ: ngày 12 tháng 11 năm 2016 từ 8:00 đến 15:00 tại phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang. Lệ phí: 500.000 VNĐ/sinh viên; Gồm các khoản:
- Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp;
- Thuê lễ phục (sinh viên làm hỏng lễ phục phải bồi hoàn 300.000 đồng/bộ);
- Bìa đựng bằng tốt nghiệp;
Hình ảnh của buổi Lễ trao bằng, ảnh sinh viên trên Hội trường sinh viên sẽ tải về tại  Facebook Đại Học Bình Dương;
Làm thủ tục nhận bằng: sinh viên tốt nghiệp liên hệ tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang để nhận Phiếu thông tin nhận bằng từ ngày 01/11/2016 đến ngày 12/11/2016 và nộp lại tại thời điểm ký nhận bằng tốt nghiệp ngày 13/11/2016 (sinh viên lưu ý danh sách làm thủ tục theo đợt và tổ thực hiện)

 
3. Tổ chức diễn tập: Nhà trường tổ chức diễn tập vào lúc 7:30 đến 8:00 ngày 13/11/2016 tại Hội trường trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang.
4. Lưu ý:
- Sinh viên tham gia Lễ có mặt tại Hội trường vào lúc 6:30 ngày 13/11/2016;
- Khi nhận bằng và làm thủ tục nhận bằng sinh viên phải trình thẻ sinh viên, Chứng minh nhân dân, biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Không giải quyết nhận thay hoặc thiếu một trong số các giấy tờ trên với bất kỳ lý do nào.

Đề nghị các bộ phận liên quan thông báo rộng rãi cho sinh viên để thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.
Danh sách đính kèm :
Trân trọng.

 

Liên hệ tư vấn