PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


1. Thời gian triển khai BHYT:

            Trợ lý sinh viên triển khai ngay sau khi nhận được thông báo này, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia đăng ký BHYT, thu tiền theo từng lớp, sau đó tổng hợp danh sách nộp về Trạm y tế từ 20 tháng 05 năm đến ngày 30 tháng 05 năm 2016, (hoặc ngay sau khi thu tiền xong từ học sinh, sinh viên tham gia BHYT)

2. Đối tượng tham gia BHYT:

         Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

3. Mức đóng BHYT:

+ Bảo hiểm y tế:

         Mức đóng : bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó HSSV đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

          Cụ thể mức đóng năm học 2015 – 2016 như sau:

  • 01 tháng = 1.150.000 đồng x 4,5% x 70% = 36.225 đồng
  • 12 tháng =  36.225   đồng    x   12  tháng   = 434.700 đồng

( sinh viện có thể lựa chọn hạn thẻ 6 tháng hoặc 1 năm)

4. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT:

           - Học sinh, sinh viên thường trú hoặc tạm trú tại Thành phố Thủ Dầu Một được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở các cơ sở y tế sau:

                                    + Bệnh viện điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh.

                                    + Công ty TNHH Bệnh viện ĐK Medic Bình Dương.

                                    + Công ty TNHH Bệnh viện Vạn Phúc.

                                    + Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương.

5. Trách nhiệm thực hiện:

           - Trạm Y tế Trường có trách nhiệm thu BHYT từ các đơn vị nộp về lập biểu mẫu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thu BHYT và công tác khác theo nội dung văn bản nêu trên.

           - Các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm có trách nhiệm thông báo lập bảng thống kê danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT của đơn vị mình (theo mẫu D03-TS đính kèm), đối với sinh viên khóa mới hoặc mới tham gia lần đầu lập một danh sách riêng.

Thu tiền BHYT và danh sách nộp về Trạm y tế trường theo đúng thời gian nêu trên.

Nếu trong triển khai gặp khó khăn liên hệ với Trạm y tế Trường để được hướng dẫn thêm: ĐT: 3872 493, DĐ: 0946 293 945, Email: bsbac1972@gmail.com.

Liên hệ tư vấn