PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo Đại học Bình Dương thông báo điểm thi tốt nghiệp ngày 30-05-2015 ngành Quản Trị Kinh Doanh và ngành Kế Toán hệ Đại học từ xa (xem file đính kèm).

Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hạn cuối là ngày 15/07/2015, sinh viên nhanh chóng hoàn thành nộp hồ sơ tốt nghiệp đúng thời hạn.

Quản trị Nhân sự.

Quản trị chiến lược.

Kế toán quản trị.

Kế toán tài chính.

Liên hệ tư vấn