PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


THÔNG BÁO HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA BÌNH DƯƠNG

 1. Môn Quản trị chất lượng - học tại TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC  chuyển sang ngày 22/06/2014

 
 2. Môn Quản trị nguồn nhân lực - học tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH VĨNH LONG chuyển sang ngày 28/06/2014

Đề nghị sinh viên lưu ý điều chỉnh ngày ôn tập để đi học đúng ngày ( cập nhật lịch học lịch thi tổng hợp trước khi đi ôn tập và thi)


Phòng Đào Tạo

Liên hệ tư vấn